Tähdellistä

Otavan oppikirjailijoiden verkkolehti

Henkilöt

Välkommen, Inka Hedman!

Inka Hedman nauttii kustannuspäällikön työn monipuolisuudesta.

Åbo Akademissa kirjallisuustiedettä, kansainvälistä markkinointia ja organisaation johtamista opiskellut Inka Hedman kiinnostui kustannusalasta ja otti suoraan yhteyttä Otavaan. Hän sai ensin kesätyöpaikan ja jatkoi freelancerinä opintojen ohella ennen kokoaikaista verkkotuottajan ja ruotsinkielisen asiakaspalvelun vastaavan pestiä. Helmikuussa 2018 Inka siirtyi ruotsinkielisen kustantamisen kustannuspäälliköksi.

Ruotsinkielinen kustantaminen Otavassa

Ruotsinkielinen osasto valmistaa Otavan suomenkielisistä tuotteista ruotsinkielisiä versioita – sekä painettuja kirjoja että digituotteita – ala- ja yläkouluun ja lukioon.

Ruotsinkieliset oppimateriaalit tehdään lokalisoimalla suomenkielinen versio. Lokalisointi tarkoittaa sitä, että suomenkielinen oppimateriaali käännetään ruotsiksi ja materiaalia saatetaan muokata kohdeyleisölle sopivammaksi esimerkiksi vaihtamalla kuvia, sitaatteja ja nimiä, joskus jopa osia tekstisisällöistä. Esimerkiksi suomenkielinen mainos saatetaan vaihtaa ruotsinkieliseen, ja Tutkimusmatkan päähenkilöt Tuuli ja Taito saivat ruotsinkielisessä versiossa Expeditionissa nimet Liv ja Sten.

Kaikista Otavan sarjoista ei kuitenkaan tehdä lokalisointeja, vaan tarvetta seurataan jatkuvasti. Luonnontieteistä ja matematiikasta on tehty eniten ruotsinkielisiä versioita, kuten Karlavagnen (Tuhattaituri) ja yläkoulun fysiikka ja kemia Titan fysik & kemi. Vieraista kielistä on tehty esimerkiksi B2-kieliä ja A-englantia, humanistisista aineista muun muassa historiaa ja yhteiskuntaoppia.

”Ruotsinkielisen kustantamisen osasto on todella pieni, ja sen vuoksi sen jäsenet ovat päässeet tekemään kaikenlaista. Kokemusta eri tehtävistä on siis kertynyt todella laajasti”, Inka kertoo. ”Olen myös pystynyt soveltamaan hyvin yliopisto-opintojani nykyisessä työssäni.”

Kustannuspäällikön tehtävässä Inka pitää eniten monipuolisuudesta, siitä, että jokainen päivä on erilainen. Työ mahdollistaa ammatillisen kehittymisen. Yhtenä työn positiivisimmista puolista Inka näkee myös asiakaskontaktien ylläpidon ja luomisen.

”Asiakaskontaktit ovat minulle todella tärkeitä”, Inka kertoo. ”Mielestäni on tärkeää, että tunnemme asiakkaamme ja saamme heidän kauttaan tietoa ja kokemuksia tuotteistamme.”

Katse tulevaisuuteen

Ruotsinkielisen kustantamisen tulevaisuuden Inka näkee valoisana.

”Markkina on pieni, mutta kasvua on saavutettu joka vuosi. Nyt Otavalla on noin 300 julkaistua ruotsinkielistä tuotetta, ja tänä vuonna tulee vielä noin 100 uutta”, Inka kertoo. ”Tavoitteena on tehdä Otava näkyväksi ja tunnetuksi ruotsinkielisen oppimateriaalin kustantajana ja kasvattaa tarjontaa myös tulevaisuudessa.”

Inkasta on tärkeää, että suomenruotsalaisilla oppilailla on mahdollisuus uuden opetussuunnitelman mukaiseen oppimateriaaliin omalla äidinkielellään. Suomessa on yhteensä 290 ruotsinkielistä ala-, ylä- ja yhtenäiskoulua sekä lukiota.

Inka näkee digitalisaation edelleen kehittyvän tulevaisuudessa tavoilla, joita emme osaa vielä kuvitellakaan.

”Digitalisaatio lisääntyy joka tapauksessa. Jos haluamme pysyä mukana yhteiskunnan kehityksessä, digitaalisten taitojen on oltava hallussa”, Inka sanoo. ”Siksi myös Otava Oppimisen palveluiden on pystyttävä tarjoamaan digitaalisia materiaaleja ja palveluita.”

 

Teksti: Essi Heiskanen
Kuva: Marja Viskari

Julkaistu numerossa 1/2018