Tähdellistä

Otavan oppikirjailijoiden verkkolehti

Oppimateriaalit

Konseptoidaan digituote!

 

Deadline painaa päälle. No, onhan meillä tässä tätä sisältöä – nyt vain tuotantoon, niin ehditään. Joskus jopa lähes valmis digiaineisto on jouduttu tekemään uudelleen, koska sisällöt eivät olleet yhtenäisiä, tuotteen rakenne ei ollut järkevä tai tuote ei ollut linjassa sarjan muiden osien kanssa.

Suunnittelussa säästetty aika on siis kostautunut tuotantovaiheen viivästymisenä. Tällaista tilannetta haluamme Otavassa välttää niin, että konseptoimme kunnolla myös digituotteen.

Idea paperille

Digituotteen tekemisessä pitää malttaa pysähtyä hetkeksi ennen tuotantoa ja ottaa aikaa suunnittelulle. Vaikka digituote on usein printin jatke, se ei vähennä suunnittelun tarvetta.

Konseptisuunnittelun tarkoitus on muuttaa tuoteidea keinoiksi, joilla idea toteutetaan. Konseptiin ei tarvitse kirjata kaikkia tuotannon yksityiskohtia, mutta sen täytyy olla tarpeeksi konkreettinen. Hyvä konsepti on sellainen, että kuka tahansa voisi sen avulla tehdä digitoteutuksen.

Konseptisuunnittelussa vastataan moneen kysymykseen: Onko tuote järkevä, kannattava ja toteutettava? Mihin tarpeeseen tuote vastaa – ja miten? Kuka tuotetta käyttää ja missä tilanteessa? Kun on päätetty, että tuote on tarpeellinen, mietitään, millainen sen pitää olla, jotta se täyttää tarpeen. Sen jälkeen on mietittävä toteutus.

Konseptisuunnittelussa tuote ikään kuin valmistetaan teoriassa tuotteeksi ja kaikki linjaukset kirjataan ylös. Näin konsepti luo raamit niin käsikirjoittamiselle, graafiselle suunnittelulle kuin tuotannollekin. Hyvin tehdyn konseptin ansiosta itse tekeminen on helppoa ja kivaa!

Sulavasti maaliin

Myös digituotanto voi olla erittäin hallittu prosessi, koska hyvin tehdyn konseptoinnin ansiosta tuotanto etenee johdonmukaisesti eikä turhia virheitä tule. Samalla tuotantoaikataulu ja -kustannukset pysyvät kurissa. Suunnitteluun käytetty aika (80 %) palkitsee tuotantovaiheen tiiviinä tahtina (20 %).

On tärkeää, että vastuut on selkeästi jaettu ja konseptia noudatetaan jatkuvasti projektin edetessä. Silloin valmiista digituotteesta tulee juuri sellainen kuin pitikin tulla – paras mahdollinen!

 

Konsepti vastaa ainakin näihin kysymyksiin:

– Ketkä ovat projektin henkilöt ja mitkä ovat heidän vastuunsa?

– Kuka tuotetta käyttää ja missä tilanteessa?

– Onko sisältö jo olemassa (esim. printtinä) vai tuotetaanko sisältö tätä tuotetta varten?

– Millainen käsikirjoittamisen tapa valitaan ja mikä on tarvittavan sisällön laajuus?

– Onko tuotteessa pelillisyyttä tai oppimispolkuja?

– Millaiset ovat tuotteen pedagogiset linjaukset?

– Miten rakenne ja visuaalisuus tukevat pedagogisia linjauksia?

– Miten videoita, kuvia, ääntä ja muuta mediaa käytetään tuotteessa?

 

Johanna Oris

Julkaistu numerossa 1/2017

One Reply to “Konseptoidaan digituote!”

  1. Gaz Hall sanoo:

    The production of digital products is a completely different process to an analogue one. Great post!

Kommentit on suljettu.