Tähdellistä

Otavan oppikirjailijoiden verkkolehti

Henkilöt

Tapahtumat

Nuoret internetin käyttäjinä

Otava järjesti oppikirjailijoille kesäjuhlan 15. kesäkuuta. Asiantuntijavieraana luennoi Vuoden 2011 tietotekniikkavaikuttaja Taneli Tikka aiheenaan nuoret internetin käyttäjinä.

Taneli Tikka tunnetaan internetmaailmassa toimivana sarjayrittäjänä, joka on ollut mukana käynnistämässä useita kansainvälisiksi ilmiöiksikin kasvaneita, nuorille suunnattuja nettisivustoja. Yksi suosituimmista on IRC-galleria, suomalainen www-sivusto, jonka käyttäjät voivat lisätä valokuvia ja tietojaan osaksi IRC-keskustelua. Tämä maailmanlaajuisesti reaaliajassa tapahtuva viestittely on yleensä pelkästään tekstipohjaista.

StarDolls puolestaan on suomalaisen kotiäidin maailmanmenestykseen yltänyt konsepti, jonka ideana on julkisuuden henkilöiden pohjalta kehitetyt virtuaalipaperinuket tai sivuston käyttäjien itse kehittelemät paperinukkehahmot. Näiden vaatevarastoa ja elinympäristöä voi kehittää ostamalla asuja rahalla tai virtuaalipisteillä.

Yksi Tikan menestysprojekteista on myös Muxlim, maailman suurin islamilaisille suunnattu yhteisöpalvelu ja elämäntapasivusto.

Selailemalla nettisivustoja saa hyvän käsityksen siitä, mikä nuoria oikeasti puhuttaa. Omien projektiensa lisäksi Tikalla oli hyvä käsitys myös muista internetmaailman hiteistä. Vaikka suomalaisen IRC-gallerian suosio onkin jo laskussa, on se yhä suosittujen sivustojen listalla ykkösenä, Facebookin ja YouTuben ollessa kakkosena ja kolmosena. Muita suosittuja sivustoja Tikan mukaan ovat muun muassa kuvake.net, jossa noin 130 000 käyttäjää jakaa ja kommentoi toistensa kuvia, sekä nuorisolehti Demin keskustelupalsta, jossa mielipiteitä vaihdetaan kiivaasti kaikista mahdollisista nuoria kiinnostavista aiheista.

Kokeilukulttuuri ja monikanavaisuus

Taneli Tikan luennon ydinviestinä oli, että nuoret käyttävät internetiä osana kokeilukulttuuria. Kokeilukulttuurin Tikka määritteli yhdistelmäksi, johon kuuluu riskinottoa pelkäämätöntä asennetta, epäonnistumisten käsittelemistä oppimiskokemuksina, luovuutta, rajojen hakemista ja villiä, vapaasti assosioivaa kokeilua. Kokeilukulttuurissa asioita yhdistellään toisiinsa uudella tavalla, ja tuloksena on jotain jännää ja ennennäkemätöntä. Kokeilukulttuuri on samaan aikaan sekä vaihtoehtoja laajentavaa että vaihtoehtoja rajaavaa. Sillä luodaan ja opitaan uutta.

Siinä missä työikäiset yhä käyttävät pääasiallisena kommunikointivälineenään sähköpostia, nuorilla sosiaalinen media viestintäkanavana on jo ohittanut sähköpostin käytön. Nuorten mediakäyttäytymiselle on tyypillistä monen kanavan käyttäminen samaan aikaan. Musiikin kuuntelu ja jakaminen, videoiden katselu ja kommentointi, chat eli reaaliaikainen nettikeskustelu pikaviestein sekä profiilien päivittämien ja selailu on yhtäaikaista ja toisiinsa nivoutuvaa. Nuorilla sosiaalinen yhteisö on luontevasti netissä, erilaisissa palveluissa kohtaaminen on yksi yhdessäolon muoto. Laitteet ja välineet ovat nuorille tuttuja pienestä pitäen.

Nettikäyttäytymisen trendejä

Taneli Tikan mukaan nuorten nettikäyttäytymisen trendeistä ykkönen on ennen kaikkea tietynlainen dialogisuus ja kahdensuuntaisuus. Netti ei ole pelkästään tiedon etsimistä varten, yhtä tärkeää on tiedon jakaminen ja tiedonvälitykseen osallistuminen. Omat sosiaaliset verkostot, jotka voivat olla maailmanlaajuiset, sekä omat kiinnostuksen kohteet ohjaavat netissä liikkumista. Toiseksi trendiksi Tikka mainitsi elämyksellisyyden, johon liittyy oleellisesti tietyn elämyksen suhde hintaan.

Kaikesta ei olla valmiita maksamaan, mutta jos elämys on heti saatavilla, reaaliaikaisesti ladattavissa ja sen arvoista, nuoret eivät epäröi käyttää rahaa nettielämyksiin. Osallistuminen ja arvon luominen yhdessä ovat myös tärkeä osa nuorten nettikäyttäytymistä. Netissä yritykset usein kauppaavatkin eräänlaisia ”aihioita”, joiden sisällön luomiseen nuoret osallistuvat itse, ja vasta tästä muodostuu lopullinen tuote.

Nettijulkkikset

Netissä on omat julkkiksensa. Sellaisiksi voivat nousta esimerkiksi erityisen mielenkiintoisen netti-imagon luoneet hahmot, jotka saavat sivustoilleen valtavia kävijämääriä. Nettijulkkis on saattanut kehittää itselleen onnistuneen huumorihahmon ja voinut saada suorastaan kulttimaineen.

Nettijulkkiksia voivat olla aloitteelliset ja aktiiviset eri aihealueiden kommentoijat tai bilesivustojen ylläpitäjät. Koska monet sivustot perustuvat ihmisten jakamien valokuvien arvostelemiseen tai pisteyttämiseen, myös onnistuneilla nettiposeerauksilla ja kauneudella voi saavuttaa suosiota. Todellisen elämän kuuluisuus, vaikkapa menestys urheilussa tai musiikkimaailmassa, edesauttaa nettijulkisuutta.

Huumori

Huumorilla on nuorten netinkäyttäjien keskuudessa tärkeä rooli. Onnistuneena esimerkkinä huumorin markkina-arvosta Tikka esitteli Varusteleka-sivuston, jonka maailmanmaineen saavuttanut liikeidea on kaupata armeijan vanhoja varusteita.

Yrityksen mainosstrategiana on haukkua omia tuotteitaan ja osoittaa havainnollisesti niiden täydellinen kelvottomuus. Imagoon kuuluu, että yrityksen työntekijät toimivat itse tuotteita esittelevinä malleina mahdollisimman kyhätyn oloisissa puitteissa ja amatöörimäisissä kuvissa.

Aivan oma maailmansa ovat eri ilmiöitä ironisoivat ja esittelevät huumorisivustot. Hyvä vitsi leviää videoklippinä tai linkkinä ympäri maailmaa. Ilmiöksi hauskan vitsin tekevät meemit, joilla internetmaailmassa tarkoitetaan käsitettä, jossa jokin kuva, teksti, vitsi tai video on niin suosittu, että se saa seuraajakseen sitä jäljittelevät ja toisintavat tuotokset. Mitä hauskempi ja yllätyksellisempi toisinto, sitä varmemmin se leviää.

Yhdessä luoden

Luentonsa lopuksi Taneli Tikka halusi vielä kiteyttää viestinsä sähköisiä kysymyksiä puntaroiville oppikirjailijoille. Ensimmäiseksi inspiraation lähteeksi hän mainitsi huumorin ja sen mahdollisuudet. Netin käytössä Tikka kannusti rohkeuteen ja moniäänisyyteen: oikeaan vastaukseen voidaan päästä montaa eri reittiä. Tärkeänä hän piti aiemmin mainitsemansa kokeilukulttuurin tukemista sekä toimintaa, joka on luonteeltaan osallistavaa. Jos halutaan luoda toimintamalleja, joissa nuorten nettikäyttäytyminen nähdään vahvuutena myös oppimisessa, on tärkeää tarjota mahdollisuuksia luoda yhdessä.

Titta Sevanto
Kuva Marja Viskari

Julkaistu numerossa 2/2011